Рівні допуску Служби RPC

Огляд

Рівні допуску Служби позначають, до якої інформації може отримати доступ той чи інший співробітник. Проте, наявність будь-якого рівня допуску не забезпечує автоматично доступ до всієї інформації на цьому рівні: доступ до інформації на основі надається персоналу "необхідності знати" та на розсуд призначеного співробітника з надання інформації, який здійснює нагляд за відповідним відділом.

Рівень-0 (Неофіційно)

Рівень-0 допуску – це неофіційне позначення персоналу D-класу та підрядників, які не знають про існування Служби. На рівні-0 всі права доступу до знань Служби обмежені, і може бути розголошена лише мінімальна інформація, потрібна для того, щоб персонал виконав свої обов'язки.

Рівень-1 (Конфіденційно)

Допуск рівня-1 призначають штатним співробітникам, які є офіційними працівниками Служби, але не взаємодіють з об'єктами RPC і не повинні мати до них доступу. Рівень-1, як правило, надається персоналу, який працює на канцелярських, матеріально-технічних та прибиральних посадах у закладах зберігання або мусить працювати з конфіденційною інформацією з інших причин.

Рівень-2 (Обмежено)

Допуск рівня-2 надається охоронному та науковому персоналу, робота якого вимагає прямого доступу до інформації про аномальні об'єкти та сутності на зберіганні. Більшість наукових співробітників, польових агентів та фахівців з утримання мають допуск 2-го рівня.

Рівень-3 (Секретно)

Допуск рівня-3 надається старшому охоронному та науковому персоналу, робота якого вимагає поглиблених даних стосовно походження, подробиць виявлення та довгострокового планування щодо аномальних об'єктів і сутностей на зберіганні. Більшість старших наукових співробітників, керівників проектів, співробітників відділу безпеки, членів груп реагування та оперативників Мобільних ударних груп мають доступ 3-го рівня.

Рівень-4 (Цілком таємно)

Допуск рівня-4 надається вищому керівництву, робота якого вимагає доступу до даних розвідки по усій зоні та/або регіону, а також довгострокових стратегічних планів діяльності закладів та дослідницьких проектів. Допуск рівня-4 зазвичай мають лише Директори Зон, Директори з безпеки та Командири Мобільних ударних груп.

Рівень-5 (Командувач)

Допуск рівня-5 надається найвищому адміністративному персоналу Служби та надає необмежений доступ до всіх стратегічних та інших конфіденційних даних. Допуск рівня-5, як правило, мають лише Глобальні Директори та обрані співробітники.

Класи персоналу

Для полегшення організації та управління персоналом кожен працівник Служби отримує клас, залежний від його ролі в ній. Класи персоналу визначаються відповідно до їх обов'язків у Службі та близькості до об'єктів RPC на щоденній основі.

Клас A

Позначення класу А надається персоналу, який керує діяльністю Служби. До таких співробітників належать Директори Зон, Регіональні Директори, Глобальні Директори, а також старші службовці відділу безпеки. Персонал класу А вважається надзвичайно цінним для роботи Служби та, як наслідок, має пріоритет захисту під час надзвичайних ситуацій. Персонал класу А рідко безпосереднім чином взаємодіє з об'єктами RPC, і часто йому забороняється взаємодіяти з аномальними об'єктами взагалі.

Клас B

Персонал класу B вважається важливим лише для повсякденної функціональності зон та дільниць. Більшість дослідників, працівників відділу безпеки та допоміжного персоналу мають Клас B.

Клас C

Клас С надається несуттєвому персоналу Служби, такому як прибиральники, персонал їдальні, секретарі та нові працівники.

Клас D

Персонал класу D являє собою людей-піддослідних, яких Служба отримує зі злочинців, приречених до смертної кари усьому світі, а також захоплених ворогів та зрадників. Клас D не може мати рівня допуску.

Клас E

Персонал Класу Е – це підрядники, найняті працювати на Службу без їх відома. Як і персонал класу D, Клас Е не може мати рівня допуску і взагалі знати про існування Служби.

Безпека

Відділ безпеки Служби несе відповідальність за охорону всіх співробітників Служби та повернення об'єктів RPC, що втекли з утримання. Група безпеки присутня при усіх справах Служби і готова протидіяти будь-яким загрозам, що можуть виникнути. Відділ безпеки Служби має передовий арсенал стрілецької зброї, артилерії та ядерної зброї для потреб широкомасштабних наступальних або оборонних операцій. Відділ безпеки – це загартовані ветерани, набрані з правоохоронних і військових організацій у всьому світі і готові до стримування та нейтралізації будь-яких загроз. До відділу безпеки входять дві складові: Легіон та Мобільні ударні групи, які співпрацюють з Регіональними директорами з безпеки в усьому світі.

Сили безпеки Служби

Сили безпеки Служби (The Authority Security Force, ASF) є основним захисним органом Служби. До обов'язків СБС, як правило входять захист персоналу, захоплення об'єктів з низьким ступенем ризику та швидке реагування. Крім того, персонал СБС здатний до ведення масштабних бойових дій і має повний арсенал повітряного, наземного та морського озброєння і транспортних засобів. СБС має традиційну військову структуру, від вогневих груп по чотири бійці до повнорозмірних батальйонів під командуванням підполковника. Служба має численні батальйони на всіх континентах та океанах. В розмовній мові СБС відома як "Відділ безпеки" і може називатися так у офіційній документації.

Мобільні ударні групи

Мобільні ударні групи (Mobile Strike Forces) є особливим оперативним підрозділом Відділу безпеки. Цей персонал представлений найбільш кваліфікованими і загартованими у боях у всьому світі оперативниками, і не зупиниться ні перед чим, щоб захистити Службу та Землю. Мобільні ударні групи призначені для проведення найбільш делікатних та небезпечних операцій, таких як скоєння замахів, захоплення об'єктів з високим ступенем ризику, інфільтрація та первинні розвідувальні роботи. Вони оснащені найсучаснішими технологіями, персонал може бути обладнаний експериментальною зброєю, імплантатами та ресурсами, щоб забезпечити виконання роботи. На відміну від СБС, мобільні ударні групи мають порівняно невелику чисельність; на кожен регіон Служби призначена рота під командуванням підполковника. До взводу входить, як правило, 10 загонів, кожен з яких складається з команд по 10 бійців. Ці команди і називаються мобільними ударними групами (МУГ). Кожній роті присвоюється назва, що складається з абревіатури "МУГ", кодового слова з фонетичного алфавіту НАТО і номеру (наприклад, МУГ Танго-7). Крім того, під час виконання операції групам тимчасово надається кодова назва для полегшення спілкування та перешкоджання потенційним зусиллям ворожої розвідки (наприклад, "Вогневики", "Землетрус").

Ієрархія персоналу

Служба підтримує сувору ієрархію для полегшення організації та ефективності у всіх своїх операціях. Нижче наведено список посад вищого керівництва, розсортовані за зростанням рівня влади, що описують персонал, завдяки якому Служба може працювати безпечно та ефективно.

Старший дослідник / Керівник групи

Старші дослідники керують групами вчених у межах їх відповідного відділу. Ці співробітники допомагають дослідникам зосередити увагу на завданні, а також планувати тестування з об'єктами RPC. Керівник групи керує невеликими групами, не спрямованими на роботу з об'єктами RPC, наприклад групою роботи з електронікою.

Головний дослідник / Голова відділу

Головний дослідник керує роботою відділу зони (наприклад, Біологічним або Меметичним). Ця людина відповідає за встановлення цілей відділу, затвердження протоколів утримання та координацію з іншими відділами. Часто до обов'язків Головних дослідників належить і робота з найближчими OL-зонами. Керівники відділів виконують майже такі ж обов'язки, але зосереджені на питаннях, що не стосуються об'єктів RPC.

Директор зони / Директор дільниці

Директор Зони призначає вхідні об'єкти RPC до конкретних підрозділів, керує задіянням сил безпеки та підтримує тісні контакти з керівниками відділів для забезпечення безпеки закладу. Оскільки в дільницях Служби не розміщуються об'єкти RPC, Директори дільниць тісно співпрацюють з Директорами зон, щоб забезпечити правильне зберігання інформації, а також підтримувати інфраструктуру Служби в регіоні. Цей персонал, як правило, має допуск рівня-3.

Регіональний Директор

Регіональні Директори керують цілим регіоном Служби. Вони координують великомасштабні операції, затверджують створення зон, призначають Директорів зон та дільниць. Як правило, співробітники на цій посаді мають допуск рівня-4. Регіональні Директори мають офіси у дільницях Адміністрації та не мають права добровільно контактувати з об'єктами RPC через важливість своєї посади.

Глобальні Директори

Глобальні Директори є верхівкою службової ієрархії Служби. Вони встановлюють цілі всієї Служби та мають у ній практично безмежні повноваження. Крім того, Глобальні Директори керують відносинами з країнами та тісно співпрацюють з найвищими державними посадовцями. Глобальні Директори мають необмежений доступ до бази даних Служби та є єдиним персоналом, який може отримати доступ до інформації 5-го рівня.

Якщо не зазначено інше, вміст цієї сторінки доступний на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License